Samfunnsansvar

Gjennom et pilotprosjekt ønsker vi å hjelpe folk tilbake eller ut i arbeidslivet.
Vi tilbyr en plass i teamet våres for utvalgte personer over en lengre periode.
Målet med dette er å skape rutiner, mestringsfølelse og et steg inn i arbeidslivet.